Jahan Kaveh

Jahan Kaveh Logo
جهان کاوه افق خزر

عرضه مرغ و گوشت با قیمت مصوب در عید فطر

تداوم عرضه مرغ و گوشت با قیمت مصوب در عید فطر

عرضه مرغ و گوشت منجمد با قیمت مصوب برای تنظیم بازار در عید فطر نیز ادامه می یابد. قیمت مرغ منجمد  ۴۳ هزار تومان و قیمت گوشت داخلی منجمد نیز ۱۵۵ هزار تومان است.

سرانه مصرف گوشت قرمز نصف شد

سرانه مصرف گوشت قرمز نصف شد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بنابر اعلام مرکز آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز بعد از اصلاح نظام یارانه از ۱۲ کیلو به ۶ کیلو رسیده است.

تولید صنعتی دام سبک

تولید صنعتی دام سبک

وزیر جهادکشاورزی از سازمان دامپزشکی کشور نیز خواست تا جهت صنعتی‌سازی دام سبک به سازمان امور عشایر مساعدت کند تا این طرح در کشور پیاده‌سازی شود.

تخصیص ارز به واردات نهاده های دامی!

ارز واردات نهاده‌های دامی هنوز اختصاص پیدا نکرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی با درخواست‌های واردات نهاده‌های دامی موافقت کرده است، اما بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را اختصاص نمی‌دهد.