Jahan Kaveh

Jahan Kaveh Logo
جهان کاوه افق خزر

زنگ تعطیلی مرغداری ها به صدا درآمد/ قیمت نهاده ۷ تا ۸ برابر شد

جایگزینی پودر گوشت به جای سویا توسط مرغداران/قیمت نهاده 7 تا 8 برابر شد

مرغداران «پودر گوشت» را جایگزین سویا کردند/ قیمت نهاده‌ها ۷ تا ۸ برابر شده است. ناصر نبی پور اظهار داشت: مرغداران به ناچار، روی به استفاده از پودر گوشت به جای سویا آورده‌اند که آن نیز چون از ضایعات گوشت تهیه می‌شود موجب کاهش کیفیت تخم مرغ شده و به نوعی تنها برای سیر کردن مرغ استفاده می‌شود.